Dílo

O moudré Marušce                           / čertovská pohádka/            Hraje : 8 mužů a 4 ženy

Pohádka o tom, jak může král a zlá princezna doplatit na soutěžení o největší lež a přijít do pekla.

Zakletá princezna                              /čarovná pohádka/               Hraje : 6 mužů a 7 žen

Děj :     Princeznu  Kláru unese  ze zámku  zlá čarodějnice Čudimůra  proto, že Král Blažej  3 od ní  nechtěl  její služby  ani kouzelné byliny.  Nechá vyhlásit, kdo princeznu vysvobodí, dostane  jí  za ženu  a královskou  korunu  k tomu.  Mládenec  Filip z chalupy  si nechá  poradit od čertíka Packy, aby šel  princeznu vysvobodit. Filip pak chodí  po lese a  objeví se mu víla Adélka. Této věnuje svůj šátek. Ona mu poradí, jak na to. Čarodějnice  spatří  Filipa v blízkosti princezny a  promění  ji v příšerku. Filip je zdrcený. Když ke skále  přijde princ  Radoslav, který všechno viděl, chce  příšerku zabít, protože ho odmítla jako princezna při námluvách. Filip s ním svede šermířský souboj s mečem, který mu přičaruje čertík. Tento souboj vyhraje Filip.  Když  víla uvidí, že je princezna zakletá, poradí Filipovi, že jedině láska a políbení příšerky  princeznu  vysvobodí . Čarodějnici  zničí tak, že rozmáčkne orlí vejce, ve kterém  je ukryt  její  život. Filip tak učiní – políbí příšerku a ta se promění  zpět v princeznu. Zrádná čarodějnice však je chce zase oba začarovat, ale Filip objeví  v jejím košíku  orlí vejce  a rozmáčkne  je. Čudimůra zkamení. Oba pak šťastni  s  vílou a čertíkem  odejdou na zámek. Šťastný  král  je uvítá a vypraví  svatbu.

Pekařský učedník                                     /romantická pohádka/        Hraje : 6 mužů a 4 ženy

Král  Zvonimír 4 a královna Alžběta  vychovali syna – prince Dalibora / alias Honzu/, kterému je 20 let a je čas jej oženit. Když ale princ vidí, jaké se mu nabízí rozmazlené, ziskuchtivé a zlé nápadnice, tak se mu do ženění nechce.  Všechny  nápadnice odmítl. Při audieci si všimne hezké  Madlenky – dcery pekaře Jana Drtiny, která přinese na ochutnávku pekařské výrobky pro krále a královnu. Do ní se zamiluje na první pohled. Po té  se rozhodne, že půjde do světa hledat štěstí. Královský pár s tím souhlasí.  Proto si  sbalí uzlík, převleče se za chudého  chlapce a jde do světa. Přijde do první vesnice  od zámku - do Kamenné Lhoty  a zde najde pekařství  Drtina. Zde  uvidí odpočívat  samotného mistra pekaře, představí se jako Honza  ze Syslova  a  požádá jej, aby jej vzal  do  učení. Mistr jej přijme.  Pak už dlouho netrvá, že se jako obyčejný Honza zamiluje  do mistrovy dcery  Madlenky.   Za nějakou dobu je mistr pozván na zámek  s dcerou s tím, že je jmenován dvorním pekařem. To proto, že královskému páru chutná veškeré pečivo. Do toho přijde Honza  alias princ Dalibor, který  přinese  dobré preclíky, které upekl sám a pak se odmaskuje.  Král se jej zeptá, zda si našel nevěstu.  Princ  mu přestaví  Madlenku. Všichni  jsou z toho překvapeni, ale obé rodiče nakonec souhlasí se sňatkem. 

Podivný loupežník                                   /romantická pohádka/         Hraje : 12 mužů, 2 ženy a 2 děti

Stručný děj :  Král  Pravoslav 3 má princeznu Angeliku na vdávání. Princezna se nejdříve vdávat nechce, ale pak svolí. Král pozve na zámek tři prince – prince Ctirada, prince Hynka a prince Radka. První je vypočítavý, druhý je nekňuba a třetí je moudrý. Král s princeznou si je vyzkouší.Princezna se však nemůže rozhodnout hned a proto jim řekne, že za tím ,kterého si vybere, přijde sama.Uplyne několik dní. Princezna  jde na zámeckou zahradu a tam začne zalévat květiny. V tom na zahradu vtrhnou 2 loupežníci a princeznu unesou. V doupěti loupežníků jí  jejich náčelník Řimbaba řekne, že je čtvrtým nápadníkem. Princezna mu řekne, že si jej nikdy nevezme. Ten vyhrožuje, že si řekne o výkupné. Až král najde zraněného strážného, tak vyšle za princem Radkem děti. Ti  jej zachytí  ještě na kraji lesa. Princ Radek zavolá čerta Bucifala a na jeho radu se  převleče za loupežníka a jde do lesa ke skále s doupětem. Zde se vydává za syna náčelníka loupežníků Hromburáce z Velké Moravy. Řimbaba jej přijme. Když přijde řeč na výkupné za princeznu,  tak se mladý loupežník nabídne, že s princeznou pro výkupné zajde a že má pro strach uděláno.  Náčelník loupežníků souhlasí.  Mladý loupežník s princeznou, která jej hned nepozná, jde jakoby na zámek.  Zavolá čerta a ten loupežníky odnese do pekla. Pak se koná svatba, na kterou přijede i král Břetislav 2 – otec prince Radka.

Princezna a čert                                        / čertovská pohádka/        Hraje : 8 mužů a 4 ženy

Stručný děj :    Král  Přemysl  6  má dceru – princeznu  Šárku, která je na vdávání. Tato se zdržuje většinou na zahradě mezi květinami a o vdávání nechce ani slyšet. Než by si měla vybírat mezi urozenými princi a rytíři, které považuje za erbovní a vypočítavé panáky, vzala by si raději moudrého a hezkého obyčejného chlapce. Ovšem král o tom nechce ani slyšet. Komorník Leopold doporučí králi, aby pozval tři prince z okolních království na námluvy. Princezna se zadívá do nového mladého zahradníka Filipa  a tomuto všechno řekne. Filip  se do ní zamiluje. Princezna odpoví, že s tím nebude souhlasit král. Když tak nešťastná sedí, tak se rozčílí a zavolá si na pomoc na čerta. Přiletí čert Hnipírko a nabídne jí to, že každého odmítnutého nápadníka si odnese do pekla. Má to ale jeden háček – musí  dát do zástavy svoji duši s podpisem vlastní krví. Princezna jej v zoufalství podepíše. 

Dartaňanův vnuk                                         / romantická pohádka/                      hraje: 6 mužů a 3 ženy

Stručný děj :  Rytíř Julien /čti žilien/ - syn  matky Elois Dartaňanové a otce–básníka Kentena  zvaného Bída a vnuk Dartaňana – kapitána francouzských královských mušketýrů ze dvora krále Ludvíka XIII. se vydal se svým sluhou Pascalem na cesty po Evropě s cílem poznat svět a eventuálně si najít urozenou princeznu nebo kontesu za ženu. Samozřejmě o jeho šermířských schopnostech po dědovi a matce, která zabránila spiknutí proti mladému králi Ludvíku XIV., nebylo a není pochyb. Když se dostal do českých zemí, byl ohromen krásou zámků Hluboká nad Vltavou a Červená Lhota.  Při cestách po českých zemích se však zastavil na zámku Dobříš, kde vládne král Jindřich III a ten má dceru princeznu Isabellu na vdávání.  Král nechal vyhlásit, že provdá svoji dceru za šlechtice nebo urozené pány. Princezna je však neustále obtěžována „černým rytířem“ Hubertem neznámého původu. Když se Julien představí králi a princezně, získá jejich sympatie. Isabella a Julien se sobě navzájem zalíbí. Isabellu zaujal jeho šarm, který má zřejmě po dědovi Dartaňanovi. Hubert si však umane, že princeznu dostane i za cenu únosu. Julien však Huberta zastaví a v souboji na kordy jej zesměšní. Hubert je pak vsazen do vězení. Král pak rozhodne, že se Isabella provdá za Juliena a korunuje oba  na nový královský pár.

Princezna a mimozemšťan                       romantická fantazy pohádka      hraje :  6 můžů a 3 ženy

Stručný děj :     Král Václav VIII má dceru – princeznu Anetu na vdávání, kterou zajímají hvězdy, planety a život ve vesmíru. Jejímu bádání pomáhá hvězdář Honza z chalupy v podzámčí. Král má ale snahu princeznu provdat ,aby přestala na ty fantastické nesmysly“ myslet. Komorník Hynek navrhne králi, aby pozval na námluvy prince Lumíra ze sousedního království“ lesů, vod a strání „. Toho ale spíše zajímají knihy. Když má princ jiný názor na vesmír, tak jej princezna přesvědčí o opaku. Nechá jej se podívat dalekohledem do nebe. Jak Aneta s Lumírem odejdou, Honza dostane nápad. Bude předstírat přistání kosmické lodi a hrát Marťana. To ale princezna odhalí. Při vzrušení a smíchu se však Lumír urazí a ukončí námluvy.  Pak přistane opravdová kosmická loď a přijde krásný mimozemšťan Fénix z planety Gora. Toho Aneta obdivuje a prohlásí jej za přítele. Fénix jí pak vezme do lodi a oba odletí na návštěvu planety Gora. Po návratu s nimi na pozvání Václava VIII přiletí otec Fénixe – císař Doran II. Král Václav VIII jej uvítá a dohodnou se na sňatku Anety s Fénixem. Oba se pak vezmou.

Tajemství vévody Karla z Křivoklátu                       romantická pohádka                          hraje : 9 mužů a 3 ženy

Stručný děj :   Vévoda   Karel –  je zatím bez ženy . Aby  mohl vládnout  s vyššími ambicemi, těží zlato a stříbro z dolů v českých zemích.  Potřebuje však spolehlivou ženu.  Už se mu nabízelo žen několik, ale žádná se mu nezamlouvala. Ani  kněžna Kunhuta z Mělníka,  i když mu nabízela dva velkostatky, neudělala na něj dojem.  A tak byl vévoda smutný a nevěřil už v dobrou  nabídku ke sňatku.  Jednoho dne přijel posel  Hynek  od otce vévody - krále  Jana Lucemburského, že kolem Křivoklátu bude za 2 dny projíždět král  Eduard II. anglický se svou dcerou Johanou anglickou na Moravu a že se na Křivoklátu zdrží přes noc. Vévoda Karel se začal těšit, jaká bude princezna. Třetí den opravdu král s princeznou přijel a vévoda je uvítal. Při tom se zadíval do princezny Johany.  Johana obdivy opětovala  tak, aby si toho nevšiml  král.  Na nádvoří  hradu  služebná  Aneta , protože je obchodník Vilém  zvědavý, co se na hradu děje.mu řekne, že jde o vévodovo „tajemství“.  Lapka a zloděj Bořek, který se dostal na nádvoří s trhovci  je „nakukán“ Anetou, že to tajemství  spočívá v pokladu, který je sem zavážen  povozy  koňmo několikrát za týden. Bořek se chystá poklad najít.  Když král a princezna odjedou, tak zanedlouho  dojde k odhalení  pravého  tajemství. Hádejte jakého ?

 

Vrtochy mladého Lucifera                             čertovská pohádka                                               hraje : 7 mužů a 3 ženy

Stručný děj :       Starý Lucifer 14 už nezvládá vládnout Peklu a chce předat vládu svému synovi – mladému Luciferovi 15. Tento však je roztržitý, umíněný a chce se zamilovat do nějaké ženy na zemi. Lucifer 14 vysvětluje mladému, že je nesmrtelný a může si zase vzít jen ženu nesmrtelnou. Nabízí se mu docela pohledná mladá čarodějnice Bodlina, ale tuto on odmítá s tím, že není tak hezká jako ženy na zemi. Lucifer 14 jej varuje, že pokud přinese do Pekla jinou ženu než Bodlinu, tak jej vydědí a trůn předá vrchnímu čertovi Bucifalovi.Když se mladý Lucifer 15 vydá na Zemi v převleku myslivce, potká na návsi v Kozojedech s mladou dívkou Vendulou - dcerou starosty obce. Začne jí obtěžovat. Chvíli jí honí kolem kašny a když jí chytí, tak přiběhne starosta Blažej a od Venduly jej odežene. Pak mu poradí, ať jde na námluvy na zámek. Tam je na vdávání princezna Laura. Král Radovan nechal vyhlásit, že svoji dceru Lauru provdá za bohatého prince nebo šlechtice. Mladý Lucifer 15 se tedy rozhodne jít na zámek na námluvy. Jde na zámeckou zahradu a tam za ním přiletí vrchní čert Bucifal a řekne mu, že je v Pekle kvůli jeho chování velká mela. Mladý Lucifer 15 mu řekne, aby zmizel. Bucifal odletí a Lucifer 15 hledá na zahradě princeznu. Král s komorníkem Slavomírem a princeznou Laurou přijdou na zahradu.  Mluví o odmítnutých nápadnících a že si Laura myslí na zahradníka Lumíra.  Až král a komorník odejdou,princezna teprve teď narazí na Lucifera 15.  Zatím nepozná, že nejde o myslivce. Mladý Lucifer jí začne navrhovat, aby si ho vzala. Pak jí začne objímat, princezna se brání a křičí o pomoc. V tom přiběhne zahradník Lumír, který řekne, že princeznu miluje on a ať zmizí. Když se k tomu Lucifer 15 nemá, tak s ním Lumír zatřepe. Lucifer 15 upadne na zem a když se zvedne, chytne Lumíra za ruku a odletí s ním do Pekla. Princezna  pláče. Přiběhnou král a komorník, kteří to viděli. Komorník se raduje a je rád, že si Laura nebude moci vzít Lumíra za muže. Král jí nabízí  dalšího prince a Laura prohlásí, že si jiného než Lumíra nevezme. Prohlásila, že se vydá do Pekla pro Lumíra, který byl unesen neprávem a nikdy nezhřešil. Komorník  princeznu přesvědčuje, aby to nedělala, protože co Peklo jednou schvátí, už nikdy nenavrátí. Než se princezna vydá na cestu, objeví se zde čarodějnice Bodlina. Tato princezně řekne, že si chce vzít Lucifera 15 za muže a že s ní půjde do pekla vybojovat  Lumíra. Také to učiní.V Pekle mladý Lucifer 15 zdůvodňuje, proč přinesl Lumíra. Starý Lucifer se rozčiluje a chce slyšet pravdu. Mladý Lucifer 15 lže a Lumír jej nazve lhářem. Do toho přijdou Bodlina a Laura. Starý Lucifer 14 to rozsoudí tak, že mladý Lucifer 15 a princezna Laura budou soutěžit v hádankách. Každý dá tři hádanky a když někdo neuhodne  jednu, prohrává. Laura soutěž vyhraje. Vezme si Lumíra a odejdou z Pekla. Na trůně sedí smutný král a naříká.V tom se vrátí Laura a Lumír. Král má snahu dát Lumírovi pytlík zlaťáků, aby odešel a nechtěl Lauru. Laura králi pohrozí čarodějnicí a Peklem, že si nikoho jiného než Lumíra nevezme.V tom přiletí starý Lucifer 14, Bucifal a Bodlina. Ti přesvědčí krále, aby si princezna vzala Lumíra. Král nakonec souhlasí.