Díla

30.09.2015 16:04

O moudré Marušce

Pohádka o tom, jak může král doplatit na soutěžení o největší lež.

Zakletá princezna

Děj :     Princeznu  Kláru unese  ze zámku  zlá čarodějnice Čudimůra  proto, že Král Blažej  3 od ní  nechtěl  její služby  ani kouzelné byliny.  Nechá vyhlásit, kdo princeznu vysvobodí, dostane  jí  za ženu  a královskou  korunu  k tomu.  Mládenec  Filip z chalupy  si nechá  poradit od čertíka Packy, aby šel  princeznu vysvobodit. Filip pak chodí  po lese a  zjeví se mu víla Adélka. Této věnuje svůj šátek. Ona mu poradí, jak na to. Čarodějnice  spatří  Filipa v blízkosti princezny a  promění  ji v příšerku. Filip je zdrcený. Když ke skále  přijde princ  Radoslav, který všechno viděl, chce  příšerku zabít, protože ho odmítla jako princezna při námluvách. Filip s ním svede šermířský souboj s mečem, který mu přičaruje čertík. Tento souboj vyhraje Filip.  Když  víla uvidí, že je princezna zakletá, poradí Filipovi, že jedině láska a políbení příšerky  princeznu  vysvobodí . Čarodějnici  zničí tak, že rozbije její orlí vejce, ve kterém  je ukryt  její  život. Filip tak učiní – políbí příšerku a ta se promění  zpět v princeznu. Zrádná čarodějnice však je chce zase oba začarovat, ale Filip objeví  v jejím košíku  orlí vejce  a rozmáčkne  je. Čudimůra zkamení. Oba pak šťastni  s  vílou a čertíkem  odejdou na zámek. Šťastný  král  je uvítá a vypraví  svatbu.

Pekařský učedník

Král  Zvonimír 4 a královna Alžběta  vychovali syna – prince Dalibora / alias Honzu/, kterému je 20 let a je čas jej oženit. Když ale princ vidí, jaké se mu nabízí rozmazlené, ziskuchtivé a zlé nápadnice, tak se mu do ženění  a převzetí  trůnu nechce.  Všechny  nápadnice odmítl. Při audieci si všimne hezké  Madlenky – dcery pekaře Jana Drtiny, která přinese na ochutnávku pekařské výrobky pro krále a královnu. Do ní se zahledí na první pohled. Po té  se rozhodne, že půjde do světa hledat štěstí. Královský pár s tím souhlasí.  Proto si  sbalí uzlík, převleče se za chudého  chlapce a jde do světa. Přijde do první vesnice  od zámku - do Kamenné Lhoty  a zde najde pekařství  Drtina. Zde  uvidí odpočívat  samotného mistra pekaře, představí se jako Honza  ze Syslova  a  požádá jej, aby jej vzal  do  učení. Mistr jej přijme.  Pak už dlouho netrvá, že se jako obyčejný Honza zamiluje  do mistrovy dcery  Madlenky.   Za nějakou dobu je mistr pozván na zámek  s dcerou s tím, že je jmenován dvorním pekařem. To proto, že královskému páru chutná veškeré pečivo. Do toho přijde Honza  alias princ Dalibor, který  přinese  dobré preclíky, které upekl sám a pak se odmaskuje.  Král se jej zeptá, zda si našel nevěstu.  Princ  mu přestaví  Madlenku. Všichni  jsou z toho překvapeni, ale obé rodiče s tím nakonec souhlasí. 

Podivný loupežník

Stručný děj :  Král  Pravoslav 3 má princeznu Angeliku na vdávání. Princezna se nejdříve vdávat nechce, ale pak svolí. Král pozve na zámek 3 prince – prince Ctirada, prince Hynka a prince Radka. První je vypočítavý, druhý je nekňuba a třetí je moudrý. Král s princeznou si je vyzkouší.Princezna se však nemůže rozhodnout hned a proto jim řekne, že za tím ,kterého si vybere, přijde sama. Uplyne několik dní. Princezna  jde na zámeckou zahradu a tam začne zalévat květiny. V tom na zahradu vtrhnou 2 loupežníci a princeznu unesou. V doupěti loupežníků jí  jejich náčelník Řimbaba řekne, že je čtvrtým nápadníkem. Princezna mu řekne, že si jej nikdy nevezme. Ten pak  sdělí, že si řekne o výkupné. Až král najde zraněného strážného, tak vyšle za princem Radkem děti. Ti  jej zachytí  ještě na kraji lesa . Princ  Radek se setká s čertem Bucifalem a na jeho radu se  převleče za loupežníka a jde do lesa ke skále s doupětem. Zde se vydává za syna náčelníka loupežníků Hromburáce z velké Moravy. Řimbaba jej přijme do bandy.  Jak přijde řeč na výkupné za princeznu, která je zavřená v kleci, tak se mladý loupežník nabídne, že s princeznou pro výkupné zajde a že má pro strach uděláno.  Náčelník loupežníků souhlasí.  Mladý loupežník s princeznou, která jej hned nepozná, jde jakoby na zámek.  Zavolá čerta a ten loupežníky odnese do pekla. Pak se koná svatba, na kterou přijede i král Břetislav 2 – otec prince Radka.

Princezna a čert

Stručný děj :    Král  Přemysl  6  má dceru – princeznu  Šárku, která je na vdávání. Tato se zdržuje většinou na zahradě mezi květinami a o vdávání nechce ani slyšet. Než by si měla vybírat mezi urozenými princi a rytíři, které považuje za erbovní a vypočítavé panáky, vzala by si raději moudrého a hezkého obyčejného chlapce. Ovšem král o tom nechce ani slyšet. Komorník Leopold doporučí králi, aby pozval tři prince z okolních království na námluvy. Princezna se zadívá do nového mladého zahradníka Filipa  a tomuto všechno řekne. Filip  se do ní zamiluje. Princezna odpoví, že s tím nebude souhlasit král. Když tak nešťastná sedí, tak se rozčílí a zavolá si na pomoc na čerta. Přiletí čert Hnipírko a nabídne jí to, že každého odmítnutého nápadníka si odnese do pekla. Má to ale jeden háček – musí  dát do zástavy svoji duši s podpisem vlastní krví. Princezna jej v zoufalství podepíše. Všechno to sledoval skrytý Filip. Později dojde k námluvám, kde se představí 3 princové. Tito králi a princezně odpoví na otázky a ona jednoho po druhém odmítne. Když každý princ odchází, přiletí čert Hnipírko a odnese jej do pekla. Král a komorník jsou zděšeni. Ke zděšení dojde i v pekle. Všichni 3 princové nikdy nezhřešili a kníže Lucifer je propustí. Čert Hnipírko před Luciferem uletí na zámek a chce unést princeznu. Tomuto se postaví Filip. Když Filip nastaví proti Hnipírkovi kříž, přiletí Lucifer a smlouvu roztrhá. Udělí trest Hnipírkovi - 100 let přikládat pod kotle. Lucifer králi doporučí, aby dal princezně za muže Filipa. Tak se stane a Filip je při svatbě korunován na krále.

Dartaňanův vnuk

Stručný děj :  Rytíř Julien /čti žilien/ - syn  matky Elois a otce–básníka Kentena  zvaného Špína a vnuk Dartaňana – kapitána francouzských královských mušketýrů ze dvora krále Ludvíka XIV. se vydal se svým sluhou Pascalem na cesty po Evropě s cílem poznat svět a eventuálně si najít urozenou princeznu za ženu. Samozřejmě o jeho šermířských schopnostech po dědovi a matce, která zabránila spiknutí proti mladému králi Ludvíku XV., nebylo a není pochyb. Když se dostal do českých zemí, byl ohromen krásou zámků Hluboká nad Vltavou a Červená Lhota.  Při cestách po českých zemích se však zastavil na zámku Dobříš, kde vládne král Jindřich III a ten má dceru princeznu Isabellu na vdávání.  Král nechal vyhlásit, že provdá svoji dceru za šlechtice nebo urozené pány. Princezna je však neustále obtěžována „černým rytířem“ Hubertem neznámého původu. Když se Julien představí králi a princezně, získá jejich sympatie. Isabella a Julien se sobě navzájem zalíbí. Isabellu zaujal jeho šarm, který má zřejmě po dědovi Dartaňanovi. Hubert si však umane, že princeznu dostane i za cenu únosu. Julien však Huberta zastaví a v souboji na kordy Huberta zesměšní. Hubert pak jde do vězení. Král pak rozhodne, že se Isabella provdá za Juliena a korunuje Juliena na krále a Isabellu na královnu.